Praktijk

Wij ontwikkelen praktische tools om een veehouder optimaal te coachen of om als veehouder optimaal gecoached te worden.

Training / opleidingen

Wij trainen:

  • paraveterinairen
  • veehouders
  • dierenartsen
  • co-assistenten
  • andere erfbetreders

Onderzoek

Tools of medicijnen zijn pas betrouwbaar als ze uitgebreid onderzocht of getest zijn.

Cowcept neemt opdrachten aan van bedrijven om ze vervolgens zorgvuldig uit te voeren en terug te koppelen.

Partners

Gebiedscoöperatie Westerkwartier
Cownexxion
Virbac
Elanco
Terra
Boerenverstand
 

COWCEPT

Concepts for better Cows

Cowcept ontwikkelt en implementeert concepten voor alle erfbetreders op melkveebedrijven. De werkzaamheden zijn samen te vaten in een drietal onderdelen: Praktische advies concepten voor de melkveehouderij, Innovatieve concepten rondom informatie uitwisseling tussen veehouders en erfbetreders en Concepten met betrekking tot praktijkonderzoek

De missie van Cowcept:

Het omzetten van kansen in succesvolle concepten!